Oxford Üniversitesi

İngilizce konuşulan ülkeler arasında bilinen en eski Üniversite olan Oxford eşsiz ve tarihi bir kurumdur. Tam olarak kuruluş tarihi bilinmemekle beraber 1096 yılında eğitimlerine başladığı ve Kral 2. Henry’nin İngiliz öğrencileri ne Paris Üniversitesi’nden eğitim almalarını yasaklamasından sonra 1167 yılından itibaren eğitimin hızlı bir şekilde geliştiği bilinmektedir. Günümüzde lisans ve yüksek lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenci sayısı ortalama 22.000 civarındadır. Oxford Üniversitesi,kolejleri ve Oxford University Yayınevi ile Oxford’un en büyük, bölgenin ise ikinci büyük işverenidir. 2003-2007 yılları arasında arka arkaya Times İyi Üniversiteler derecelemesinde İngiltere’nin en iyi üniversite seçilmiştir. 2003 yılında dünyanın en iyi üniversitesi sıralamasında 3. Sırada yer almıştır.

 

Uluslararası bir ortama sahip olan üniversitede 138 farklı ülkeden gelen öğrenciler bulunmaktadır. Üniversite 35 Kolejin ve 5 özel kolejin biraraya gelmesinden oluşan federal bir yapıya sahiptir. Bu kolejlerin hepsi Oxford’un değişik bölgelerinde olup kendi bünyesinde öğrencilere konaklama imkanı da sunmaktadır. Kolejlerin yapısı farklılık gösterdiği için eğitim alınacak bölüm ve lisans-yüksek lisans türüne göre öğrencinin hangi kolejde olacağı değişmektedir. Eğitim alınacak bölümler Fen Bilimleri, Matematik, Tıp, Sosyal Bilimler,Dil Bilimleri,Sanat Bilimleri başlıkları altında toplanmıştır. Bu başlıklar altında 300’e yakın lisans-yüksek lisans derecesi vardır.

Oxford Üniversitesi kabul şartları oldukça ağırdır. A Level eğitimi alan öğrencilerde AAA derecesinde notlar beklenmektedir. Yüksek not ortalaması veya yüksek IELTS sınav sonuçları üniversiteye kabul almak için yeterli değildir. Oxford Üniversitesi 2 ay boyunca süren mülakatlar sonucunda öğrenci adaylarının seçimiyle ilgili karar vermektedir. Öğrencilerin diğer akademik başarıları, sosyal yönleri ve sosyal, bilimsel projeleri başarıları da göz önünde bulundurulan diğer faktörlerdir.

 

Oxfor Üniversitesi eğitim ücretleri bölüm bazında ve akademik dereceye göre değişiklik göstermektedir. Lisans –yüksek lisans veya doktora olmasına göre  yıllık eğitim ücreti 8000-20.000 Sterlin aralığındadır. Öğrencilerin yıllık barınma, yiyecek ve diğer kişisel masrafları için ise ortalama 8000 Sterlin civarında bir bütçe ayırmaları  gerekmektedir.